АНКЕТА
Галерия
Видео
    ПОСЛЕДНИ НОВИНИ ОТ НЛРС-СЛРБ
Поздравителен адрес от президента на FACE към НЛРС-СЛРБ
13 юни 2018 | 12:33 НЛРС-СЛРБ
НЛРС-СЛРБ получи поздравителен адрес от д-р Михл Ебнър, президент на FACE, по повод домакинството ни на годишната среща на членовете на УС на FACE, състояла се в периода 17-19 април 2018 г. в Правец. В рамките на срещата съвместно организирахме и конференция, посветена на Общата селскостопанска политика (ОСП). Поздравителният адрес гласи: "Уважаеми г-н председател, От името на FACE бих искал да изразя дълбоката си благодарност към Вас и Националното ловно-рибарско сдружение за изкл...
ПРИРОДОЗАЩИТНА ДЕЙНОСТ
7 юни 2018 | 14:32 НЛРС-СЛРБ
Национален риболовен турнир
22 май 2018 | 09:28 НЛРС-СЛРБ
Нов случай на АЧС в Унгария
17 май 2018 | 12:46 НЛРС-СЛРБ