Отчет на Националната ппрограма за зарибяване на НЛРС-СЛРБ за 2015 г.

   Отчет за изпълнението на Националната програма за зарибяване с участието на сдруженията от състава на НЛРС-СЛРБ през 2015 г. можете да намерите ТУК