Ловна пригодност

От 11-15.10.2011г. в Пазарджик,  се проведоха  изпитания на кучета от порадата германски дратхаар организирани от VDD- България.  Изпитанията  са за VGP и HZP, като съдии бяха поканени едни  от най авторитините специалисти на породата.
Съдииският състав  се състоеше от:
1. Hermann - Georg Hellmann
2. Klaus Hilla
3. Gunter Hones
4. Gerhard Ruhl
5. Peter Hohenstein
6. Tomas Sicheler
7. Andreas Bollermann
8. Volker Sandfort
9. Jutta Frizsche
10. Flitz Bluml
11. Werner Elflein
12. Helmut Nordhaus
13. Eva-Maria Hoff
14. Franc Clements Hoff
15. Siegfried Pfaff
16. Azzis Omur
17. Can K. Fesci

По програма се проведоха HZP, VGP, семинар за породата дратхаар, оценка за форма и косъм и екстериорна изложба. На церемонията за обявяване на резултатите съдиите отчетоха напредъка на ВДД-БГ, постиженията на водачите Сашо Райчев, Димитър Тодоров и Александър Георгиев, както и изразиха препоръките си към всички участници за работата им с кучетата си и правилното им отглеждане.

Най-добрите резултати от VGP:
Lina vom Fuchsberg – собственик и водач Сашо Райчев – 336т. – 1ви приз
Lux vom Fuchsberg – собственик и водач Сашо Райчев – 334т. – 1ви приз
Brita vom Belmeken – собственик и водач Димитър Тодоров – 332т. – 1ви приз
Bero vom Belmeken – собственик и водач Димитър Тодоров – 318т. – 1ви приз
Jack vom Fuchsberg – собственик и водач Александър Георгиев – 315т. – 1ви приз