начало | контакти | карта на сайта | 02:57, 19 февруари 2019
87 СДРУЖЕНИЯ ПОДАДОХА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗСЕЛВАНЕ
24 януари 2018 | 11:11 НЛРС-СЛРБ

До 22.01.2018г.   в  изпълнението на „Национална програма за устойчиво развитие на дивечовите запаси в системата на НЛРС, чрез разселване“  87 сдружения, членове на НЛРС – СЛРБ, подадоха заявления за закупуване на фермено произведени птици за разселване и заявления - уведомления за закупуване на едър дивеч за разселване.

Заявени са за закупуване от страна на сдруженията  71 145 бр. птици от видовете – ловен и колхидски фазан, яребица, полудива патица и тракийски кеклик  за лятно и есенно разселване през 2018 г. и пролетно разселване през 2019 г. и  10 бр. елен лопатара.

До 01.03.2018 г. предстои да бъдат сключени договори за покупко – продажба между сдруженията и производителите за заявените количества птици за разселване. В периода 20.03.2018г. – 10.04.2018 г.  на база сключените договори за покупка продажба и набраните средства по чл.65а, ал.4 от ППЗЛОД за ловен сезон 2017/2018 г. Комисия „Ловно стопанство“ към УС на НЛРС – СЛРБ ще определи размера на  допълнителното количество птици за пролетно, лятно и есенно разселване през 2018 г., финансирано със средства по чл.65а,ал.4 от ППЗЛОД, което ще бъде предоставено на сдруженията. Комисията също така ще определи и размера на съфинансирането на разселения едър дивеч.

Сдруженията, подали заявления за  участие в Националната програма също така е необходимо до 10 март 2018 г. да са превели пълния размер на средствата по чл.65а,ал.4 от ППЗЛОД, да са представили справка за използваните разрешителни през ловен сезон 2017/2018 г., заверена от съответното ДЛС / ДГС и да са представили протокол за разселения дивеч през 2017г., ако са осъществявали разселване.