Заседание на УС на НЛРС-СЛРБ
23 февруари 2018 | 10:16 НЛРС-СЛРБ

На 22 февруари 2018 г. се проведе редовно заседание на УС на НЛРС-СЛРБ.

Сред по-важните решения на УС бяха определянето на 14 юни 2018 г. за дата за провеждане на Общо събрание на НЛРС-СЛРБ, 30 юни 2018 г. за дата на Националния ловен събор по повод 120-годишнината от създаването на Националната ловна организация. Домакин на събитието ще бъде ЛРС-Карлово. За подготовката на събитието бе избран Организационен комитет с председател Даниел Тошков, главен секретар на Националната организация и членове: Иван Стоенчев, Иван Петков, Стоян Илиев, Валентин Георгиев, Валери Стефанов и Лазар Мурджев.

За делегат на Общото събрание на Българския олимпийски комитет беше избран председателят на НЛРС-СЛРБ Васил Василев.

За организирането и провеждането на среща на Управителния съвет на FACE в Правец в периода 17-19 април 2018 г. под домакинството на НЛРС-СЛРБ бе одобрен бюджет и план за провеждане на събитието.

По отношение на медийната политика на НЛРС-СЛРБ бяха изказани редица становища и предстоят дейности за подобряване на комуникационната стратегия на организацията.