начало | контакти | карта на сайта | 09:03, 12 декември 2018
ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ "ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ"
9 януари 2018 | 17:01 НЛРС-СЛРБ

            На 9 януари 2018 г. се проведе първото редовно заседание на Комисия „Европейски и национални проекти и програми“ към УС на НЛРС – СЛРБ. На заседанието се обсъди мандатната програма на УС на НЛРС – СЛРБ за периода 2017-2021г., възможностите по  оперативните програми и програмите за териториално сътрудничество през 2018 г., както и формата за информиране на сдруженията за тези възможности.

            Предвид естеството и характера на работа в Националната организация се прие, ежегодно на база на мандатната програма да се изготвя годишен план за работа  на Управителния съвет, който да се отчита  пред ОС на НЛРС – СЛРБ.

            По отношение на възможностите на оперативните програми и програмите за териториално сътрудничество се обсъдиха програмите за „Гърция – България“, „Румъния – България“, „България – Сърбия“, „България – Македония“, „Дунав“ и „Балкани – Средиземно море“, както и Програма за развитие на селските райони  и Оперативна програма "Oколна среда".

Комисията се обедини около това сдруженията, членове на Националната организация да бъдат информирани периодично за възможностите и сроковете за кандидатсване, които предлагат програмите, както и около това, че за един успешен проект са важни следните неща – партньор, добре подбрана тема и приоритетна ос, капацитет за изготвяне и управление на проекта.