начало | контакти | карта на сайта | 03:18, 19 февруари 2019
Председателите решиха - няма да има извънредно изборно събрание
31 януари 2018 | 16:28 НЛРС-СЛРБ

На 30 януари в хотел “Аугуста” в Хисаря ръководството на УС на Националното ловно-рибарско сдружение “Съюз на ловците и риболовците в България“ организира традиционната годишна среща на членовете на УС на НЛРС-СЛРБ с председателите на УС на сдруженията от страната.

На срещата бяха дискутирани предизвикателствата пред Националната организация в навечерието на 120-годишнината от основаването й, обсъждане на промени в ЗЮЛНЦ, влезли в сила от 01.01.2018 г., както и промени в начина на събиране и обработване на лични данни в сила от 25.05.2018 г.

Основните дебати бяха свързани с неприятната ситуация около липсата на съдебна регистрация на новото ръководство на НЛРС-СЛРБ. След множество бурни изказвания се оформиха две възможности. Първата е ръководстовото на Националната организация да продължи работата си до произнасяне на съда по жалбата на Стрелкови клуб „Плиска“, която възпрепятства регистрацията, и втората – за свикване на извънредно изборно общо събрание. Бяха изказани различни мнения, а на гласуване бе подложено предложение до УС на НЛРС-СЛРБ за свикване на избори. То бе категорично отхвърлено и така ще се чака съдебно решение, когато и да излезе то.