начало | контакти | карта на сайта | 05:08, 25 април 2019
Проведе се заседание на комисия "Ловно стопанство" към УС на НЛРС - СЛРБ
15 ноември 2018 | 16:45 НЛРС-СЛРБ

Днес – 15 ноември, в сградата на НЛРС – СЛРБ, в София, се проведе заседание на Комисия „Ловно стопанство“ към УС на Националната организация. След осигуряване на нужния кворум встъпително слово направи зам.председателят на комисията -  Виктор Вучков, председател на УС на ЛРС - Перник и член на УС на НЛРС - СЛРБ. Той информира присъстващите за сложната ситуация, свързана с възможно по-нататъшно ограничаване на груповия лов на дива свиня при евентуално по-сериозно навлизане на Африканската чума по свинете в страната. Прието бе предложение, направено от председателя на НЛРС - СЛРБ инж. Васил Василев, за внасяне на официално предложение за изменение на съществуващото законодателство, така че при влошена епизоотична обстановка министърът на земеделието и храните да може да променя сроковете за ловуване.

Съгласно дневния ред Виктор Вучков предложи на обсъждане и бъдещето на производствените стопанства на фирми „Сокол-БЛРС“ ЕООД, ЛРД „Плевен“ ЕООД, „Тунджа“ – Ямбол, производствено стопанство - Благоевград и „Марица“ – Костенец.

Комисията определи  допълнителното количество яребици и тракийски кеклици за пролетно разселване през 2019 г., финансирано със средства по чл.65а,ал.4 от ППЗЛОД на 50% съобразно заявленията на сдруженията.

Във връзка с чл.52, ал.1, ал.2  и ал. 3  от ППЗЛОД, комисията одобри НЛРС „Съюз на ловците и риболовците в България“ да предложи пред държавния орган следните бройки фермерно произведени птици и див заек, които да се разселват в площите, стопанисвани от сдруженията, членове на Националната организация:                                 

•Ловен фазан – 95 хил. бр.     

•Колхидски фазан – 20 хил. бр.    

•Тракийски кеклик – 5 хил. бр.      

•Полудива патица – 35  хил. бр.    

•Яребица – 35  хил. бр.    

•Елен лопатар – 100  бр.       

•Див заек – 1 000 бр.

В края на заседанието инж. Васил Василев запозна присъстващите с притеснителния анализ относно ниската численост на пъдпъдъка в страната, изготвен от бившия председател на НЛРС-СЛРБ  доц. Христо Михайлов, който в момента е ръководител на катедра „Ловно стопанство“ в Лесотехническия университет.