начало | контакти | карта на сайта | 12:13, 23 октомври 2018
Конференция на тема „Съжителството с едрите хищници: Предизвикателства и решения“ се състоя на 17 октомври в Европейския парламент в Брюксел.
20 октомври 2017 | 14:59 НЛРС-СЛРБ

Това е само една от дългата поредица от срещи, проведени през последните години във връзка с увеличаващите се популации на едри хищници в Европа и задълбочаването на конфликта им с хората.

Домакин на срещата беше Карл Хайнц Флоренц, президент на вътрешната група „Биоразнообразие, Лов и Селски райони“ към Европейския Парламент и беше организирана от Федерация на ловните асоциации на страните членки на Европейския съюз (FACE).

Гости на срещата бяха д-р Никола Нотаро, началник на отдела Опазване на природата към Европейската комисия, Даниел Хейндл от Долната австрийска камара по селско стопанство, Луис Суарез WWF Испания и други членове на Европейския парламент.

Основното послание от срещата бе, че трябва да се предприемат много по-ефективни мерки от досегашните, за смекчаване на нарастващият конфликт между хората и едрите хищници. Да се изготвят работещи планове за действие за вълка и други видове диви животни, които създават конфликти. Но тези планове да не са единствено екологично насочени, а в тях  да бъдат отразени икономическите и социални фактори, както и последиците за фермерите и земевладелците. Необходимо е до по-голяма степен да се въвлекат засегнатите фермери, собствениците на земи и гори, ловците и горските служители в процеса на взимане на решение, във връзка с управление на едрите хищници и по изготвяне на плановете за действие.

На срещата бяха представени и няколко добри примера за съжителство между хората и едрите хищници и беше подчертано, че конфликтите могат да бъдат решени, чрез широк обхват от превантивни мерки и със съвместна работа между заинтересованите страни.

Източник: FACE