Поздравителен адрес от президента на FACE към НЛРС-СЛРБ
13 юни 2018 | 12:33 НЛРС-СЛРБ

НЛРС-СЛРБ получи поздравителен адрес от д-р Михл Ебнър, президент на FACE, по повод домакинството ни на годишната среща на членовете на УС на FACE, състояла се в периода 17-19 април 2018 г. в Правец. В рамките на срещата съвместно организирахме и конференция, посветена на Общата селскостопанска политика (ОСП). 

Поздравителният адрес гласи: 

"Уважаеми г-н председател,

От името на FACE бих искал да изразя дълбоката си благодарност към Вас и Националното ловно-рибарско сдружение за изключителната работа по организацията на срещата на членовете на УС на FACE, която се проведе от 17 до 19 април 2018 г. в Правец. Екипът на FACE и лично аз получихме много позитивна обратна връзка за събитието. Особено място в тези коментари зае Вашето гостоприемство и топлина.

Изключителна чест и привилегия за членовете на FACE беше присъствието и на няколко високопоставени политици от България по време на конференцията, чийто фокус беше бъдещето на Общата селскостопанска политка (ОСП) след 2020 г. Тази конференция ясно показа какъв е негативният ефект на настоящата ОСП върху популациите на дребния дивеч и върху биоразнообразието.

Срещата на УС на FACE показа на членовете ни ежедневната работа, която върши екипът на FACE в Брюксел. Тя включва много важни въпроси, които са обект на обсъждания и дебати в коридорите на европейските институции: планът за действие за природните директиви, едрите хищници, оловни сачми, гургулицата и разбира се, ОСП.

За съжаление няма да успея да присъствам на честванията по повод 120-годишнина на Вашата организация. Все пак представител на FACE по време на юбилейните празненства ще бъде г-н Том Ван де Маеле.

В навечерието на предстоящото румънско председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2019 г., сътрудничеството между източноевропейските страни членки на FACE и Секретариата на FACE е от ключово значение за цялата европейска ловна общност.

Приемете моите поздравления,

д-р Михл Ебнър, президент на FACE"

 

Оригиналния текст на писмото на английски език можете да видите тук.