начало | контакти | карта на сайта | 13:26, 23 октомври 2018
ПТИЧИ ГРИП И В ХАСКОВО
24 октомври 2017 | 09:27 НЛРС-СЛРБ

Птичи грип е регистриран в село Узунджово, Хасковско, съобщават от Областната администрация – Хасково. Спешно е свикано заседание на Областната епизоотична комисия и е издадена  заповед от Областния управител, според която собствениците и управителите на птицевъдни обекти не трябва да допускат излизането на птиците извън дворовете, не може да се допуска и контакт между птици, живеещи в природата и домашни птици. Фуражът трябва да се съхранява в закрити помещения, изисква се още домашните патици и гъски да се отглеждат отделно от другите видове домашни птици.

При констатиране на заболяване на птиците или завишена смъртност, собствениците и управителите на птицевъдни обекти имат задължението да уведомят незабавно обслужващия  ветеринарен лекар или кмета на населеното място.

Областният управител е разпоредил още незабавно да се свикат заседания на Общинските епизоотични комисии, на които да се запознаят членовете с епизоотичната обстановка и да се набележат конкретни мерки за предотвратяване проникването на болестта на територията на съответните общини. Областната дирекция по безопасност на храните е приведена в състояние на повишена епизоотична готовност, а директорът й трябва да организира съвместни проверки с представители на Орнитоложките дружества, ловно-рибарските дружества и на държавните лесничейства за наличие на болни или умрели диви мигриращи или синантропни птици.
Всички птицевъдни обекти  в Хасковско подлежат на постоянен ветеринарно-медицински контрол от ОДБХ за спазване на мерките за био-сигурност, а пазари и изложби за птици на територията на областта се забраняват с цел превенция разпространението на болестта.
При съмнение за инфлуенца е необходимо да се вземат проби от домашните и диви птици.

Източник: Агрозона