начало | контакти | карта на сайта | 02:33, 19 февруари 2019
Промените в Закона за рибарството и аквакултурите са вече факт
3 юли 2018 | 13:46 НЛРС-СЛРБ

В бр.55 от 03.07.2018 г. на Държавен вестник, бе обнародван Закона за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите.

Основните промени касаещи сдруженията са следните:

  1.  Желаещите да се сдобият с билет за любителски риболов , вече ще е необходимо да попълват декларация, че познават изискванията на нормативната уредба, приложима за любителския риболов.
  2. Лицата издаващи билети за любителски риболов, са задължени да разходват ежегодно не по-малко 5 на сто от стойността на продадените от тях през предходната година билети за любителски риболов за зарибяване.
  3. Служителите на ИАРА вече ще могат да задържат нарушители при установяване на незаконно деяние. Вече ще може да се използва физическа сила и помощни средства след предупреждение, записващи и заснемащи технически средства, както и моторни превозни средства със специален режим на движение.
  4. Промените въвеждат забрана за риболов с мрежени уреди във вътрешните водоеми на страната, забрана за тяхната продажба, пренасяне и превозване без валидно разрешително за стопански риболов, както и забрана за продажба, пренасяне и превозване на уреди за електроулов без валидно разрешително за улов с научноизследователски цели. Глобата за пренасяне или превозване на мрежени риболовни уреди и/или технически устройства за улов с електрически ток ще бъде в размер от 2  до 3 хил. лв.
  5. Според новите промени лице, което лови риба чрез взривни вещества, ще се наказва с мярка „лишаване от свобода” до 1 година и глоба от 10 до 15 хил. лева или с пробация. За улов на забранен вид риба с електрически ток без разрешително или в забранени места наказанието ще бъде „лишаване от свобода” до 6 месеца и глоба от 5 до 10 хил. лв. или с пробация. За всички изброени престъпления, наказанието ще бъде от 1 до 3 години „лишаване от свобода” и глоба от 15 до 20 хил. лв., когато са извършени от две или повече лица, в съучастие със служител на ИАРА или незаконният улов е в голям размер. Уловената риба и средствата, с които е извършено престъплението ще се отнемат в полза на държавата.

С горепосочените промените се коригират и текстове от Наказателния кодекс, които трябва да влязат в сила от 31 юли 2018 г.

Приложение: Извадка от бр.55/03.07.2018 г. на ДВ, касаеща обнародваните промени на ЗАКОНА за изменение и допйлнение на ЗРА