ЗА НАС

ИСТОРИЯ, СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ

Националното ловно-рибарско сдружение "Съюз на ловците и риболовците в България" е най-старата и най-голямата неправителствена природозащитна организация в България. Учредена е през 1898 г. С годините тя се развива и нараства и в днешни дни обединява над 115 000 членове, обединени в 148 сдружения. Членовете на организацията са от всякаква възраст, пол и религия.
Националната организация e съучредител и пълноправен член на Международния съвет по лова и опазване на дивеча (CIC) от 1931 г., член е на Федерацията на ловните асоциации на страните членки на Европейския съюз (FACE) от 2000 г.
Организацията е сдружение с нестопанска цел, регистрирано за обществено полезна дейност. Представлява се от Председателя на Управителния съвет.
Управителният съвет е от 23 члена, които са представители на научни и образователни институции,  министерства,  финансови и  неправителствени организации,  съдебната система на Република България.
НЛРС-СЛРБ притежава собствен централен офис в центъра на град София с разгъната площ от 6 368  кв.м., на територията на който е разположена Музейна сбирка. Чрез диорамите посетителите се запознават с характерните местообитания на най-популярните видове птици, бозайници и риби в България. Тук могат да се видят благородни елени, диви кози, мечки, глухари, муфлони, елени-лопатари, сърни, рибите в трите речни зони. Сред ловните трофеи, които са експонирани в музея, има световни и национални рекорди.
Домът на ловеца разполага с библиотека в която днес се съхраняват над 15 000 тома специализирана и художествена литература, събрана през нейния над 100 годишен живот. Тематиката на основния библиотечен фонд обхваща всичко свързано с лова и риболова в България и по света.
В сградата на НЛРС-СЛРБ има оборудвани конферентни и учебни зали.

ДЕЙНОСТИ 
 1. Възстановяване и обогатяване на биоразнообразието - Съюзът ежегодно  произвежда и разселва в природата над 170 000 птици и над 3 000 000 риби. В момента разработва програма за изкуствено развъждане на бозайници, с цел обогатяване на природата.  
 2. Всяка година провежда мониторинг на състоянието на  местни видове диви бозайници и птици, данните от който се ползват за официална статистика от държавните органи и институции за управление на природните ресурси.
 3. Опазване  и управление  на природните ресурси - Съюзът има назначени и снабдени с оборудване за охрана 136  служители, пряко ангажирани в тази дейност и 217 специалисти по управление на природните ресурси;
 4. Изследване на състоянието на популациите – динамиката и факторите, влияещи върху развитието им;
 5. Участие в национални и международни панаири, изложби и семинари, свързани с природата и туризма, проектиране и аранжиране на  щандове и изложбени площи;
 6. Подготовка на експонати и изграждане на музейни сбирки;
 7. Подготовка, управление и изпълнение на програми и проекти за опазване и обогатяване на биоразнообразието със собствени средства и с външно финансиране;
 8. Организиране и финансиране на регионални, национални и международни състезания по ловна стрелба и риболов;
 9. Провеждане на  курсове за обучение, свързано с опазването и ползването на природните ресурси – средногодишно 4900 човека;
 10. Издателска дейност -  Съюзът има собствена издателска къща „Наслука”, която издава месечното списание „Лов и риболов” и седмичните вестници „Наслука” и „Рибар”, специализирана  и художествена литература. Издава и разпространява безплатно  бюлетини с нормативни документи  и методологични указания, свързани с управление и опазване на природните ресурси.
 11. Финансиране и подготовка на седмично радиопредаване “Дивото” по националната радиоверига „Фокус”.
 12. Поддържане на постоянни телефони за правни консултации в областта на управлението  и ползването на природните ресурси и туризма;
 13. Събиране и поддържане на актуални статистически данни, свързани с природните ресурси в Република България, които се предоставят безвъзмездно на държавни органи и институции и неправителствени организации;
 14. Участие в разработването на планове за управление на популацията на защитените диви животни;
 15. Поддържане на връзки и сътрудничество международни ловни и природозащитни организации;

НАЦИОНАЛНАТА ОРГАНЗАЦИЯ ПРИТЕЖАВА АДМИНИСТРАТИВЕН, ИНТЕЛЕКТУАЛЕН И ТЕХНОЛОГИЧЕН  КАПАЦИТЕТ ЗА:
 
 • Изготвяне на предложения за промени в нормативни документи, свързани с опазване на околната среда и  туризма;
 • Извършване на постоянен мониторинг на състоянието на дивите бозайници и птици;
 • Опазване и управление на природните ресурси;
 • Научни разработки и изследвания в областта на опазване и управление на природните ресурси;
 • Изкуствено развъждане и разселване на диви бозайници, птици и риба;
 • Организиране на национални и международни изложения, спортни турнири и прояви, семинари и форуми насочени към опазване и управление на биоразнообразието и туризма;
 • Дейности, свързани с повишаване на екологичната култура на общество;
 • Издателска дейност;
 • Обучения, свързани с опазването и ползването на природните ресурси;
 • Изготвяне, управление и изпълнение на програми и проекти;
 • Консултантска дейност, насочена към управлението на природните ресурси.
Националното ловно-рибарско сдружение “Съюз на ловците и риболовците в България” е отворена структура за съвместна дейност с всеки, който иска да направи повече за бъдещите поколения и живата природа.